Ερωτήματα - Πέμπτη 18 Ιουνίου 2020 - 13.00

Υποβολή Ερωτημάτων από εκπαιδευτικούς - γονείς που θα απαντηθούν στην Ημερίδα Διαδικτυακής Ενημέρωσης για Νομικά Ζητήματα Εκπαίδευσης. Η πλατφόρμα θα δέχεται ερωτήσεις μέχρι και το τέλος της Ημερίδας - Πέμπτη 18 Ιουνίου  ώστε να η λίστα να τεθεί προς τους νομικούς.

NOMIKA THEMATA LOGO

Η ΠΔΕ Κεντρικής Μακεδονίας σε συνεργασία με τον Γραφείο Νομικής Υποστήριξης απαντά στα παρακάτω ερωτήματα που υποβάλλαν εκπαιδευτικοί, μαθητές, γονείς.

 


ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝΕ ON LINE


Για την κ. Φιριπή

Παρακαλώ ,τα σχολεία της Πρωτοβάθμιας μπορουν να επιλέγουν ανευ μειοδοτικού διαγωνισμού, το πρακτορείο ταξιδίων με απευθείας ανάθεση ??? Το νομικό πλαίσιο, θαρρώ ότι δεν το ορίζει ρητά, όπως το κάνει για τις μετακινήσεις σχολείων Δευτεροβάθμιας.

Τι θα συμβουλεύατε για τα Δημοτικά με το υφιστάμενο πλαίσιο ?

Σας ευχαριστώ

Σε εφαρμογη του ανωτερω νόμου εξακολουθεί να ισχύει η κατάργηση της υποβολής απο τους πολίτες, επικυρωμένων αντιγραφων εγγράφων ,τα οποία εκδόθηκαν απο ελληνικη δημόσια υπηρεσία ???

Υπάρχουν ειδικές καταστάσεις, οπότε μια ελληνική δημόσια υπηρεσία, επιβάλλεται να ζητά επικυρωμένα αντίγραφα και ποιές είναι αυτές ??

Σας ευχαριστω

 

Σε εφαρμογή της εν θέματι Υ.Α. παρακαλώ :

1.να τονισθεί και να διευκρινισθει η ερμηνεία του ρήματος " δύνανται " στο πρώτο άρθρο αυτής ?

2. η εφαρμογή της και το σχολικό έτος 2020-2021, απαιτεί την έκδοση νέας Υ.Α. ???

Θερμές ευχαριστίες

ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΕ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Ή ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ?

Το email αποτελεί προσωπικό δεδομένο σύμφωνα με το κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 για την προστασία των Προσωπικών Δεδομένων. Πως δόθηκαν τα emails των εκπαιδευτικών, χωρίς να ερωτηθούν προηγουμένως, στη Cisco προκειμένου να κάνουν χρήση της εφαρμογής Webex; Πως νομιμοποιείται κάτι τέτοια από τον παραπάνω κανονισμό;

Τί προβλέπεται για τα ανεμβολίαστα παιδιά που φοιτούν ή ε[ιθυμούν να φοιτήσουν στο νηπιαγωγείο. 

Κατά την διάρκεια της σχολικής δραστηριότητας στο μάθημα π.χ. της φυσικής αγωγής μπορεί ή όχι να χρησιμοποιηθεί το βίντεο ως μέθοδος επανατροφοδότησης του μαθητή για να διορθώσει τυχόν λάθη; Κατά την διάρκεια σχολικών εκδηλώσεων η φωτογραφρία επιτρέπεται ή όχι; 

Στην περίπτωση που πρόσφυγας φοιτά σε σχολική μονάδα χωρίς ΤΥ, δίναται να αιτηθεί να μην προσμετριθουν οι απουσίες του μέχρι την ημερομηνία έναρξης των μαθημάτων στην ΤΥ. Στα σχολεία με ΤΥ κατά το σχολικό έτος 2019-2020, οι απουσίες πριν της 1 Νοεμβρίου δεν προσμετρήθηκαν. Σε περίπτωση θετικής απάντησης ποια είναι η διαδικασία την οποία πρέπει να ακολουθήσει ώστε να μην προσμετρηθούν και να αλλάξει η απορριπτική απόφαση συλλόγου.

Προκειμένου να αποδεικνύεται ότι ο μαθητής-τρια κατοικεί στα όρια του σχολείου απαιτείται λογαριασμός ΔΕΚΟ ή μισθωτήριο ή άλλο  δημόσιο πρόσφατο έγγραφο από το οποίο να προκύπει ρητά η διεύθυνση κατοικίας.. Η υπεύθυνη δήλωση από το γονέα που βεβαιώνει τη διεύθυνση κατοικίας αρκεί;