15 12 2021

 

Το Ηλεκτρονικό Σύστημα Υποβολής Ερωτήσεων έχει κλείσει.

Όλες οι ερωτήσεις θα απαντηθούν από τους γιατρούς, κατά τη διάρκεια της διαδικτυακής εκδήλωσης.

Σας ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον και τη συμμετοχή σας.